Logo BIP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny.

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE  do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Ekofizjografia - pobierz plik

PPIS - Nowe Świerczyny - pobierz plik

RDOŚ - Nowe Świerczyny - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Projekt uchwały - pobierz plik

Załącznik graficzny - pobierz plik

Oświadczenie autora - pobierz ploik

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Jastrzębie, Igliczyzna i N.Świerczyny, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny - pobierz plik

Projekt uchwały -pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Prognoza - pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

Opinia RDOŚ 2020 - pobierz plik

Opinia PPIS 2019 - pobierz plik