Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/226/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXV/226/18 - pobierz plik