Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/231/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bartniczk

UCHWAŁA NR XXXV/231/18- pobierz plik