Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/230/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy

UCHWAŁA NR XXXV/230/18 - pobierz plik