Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXV/227/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXV/227/18 - pobierz plik