Logo BIP

Zapytanie ofertowe:"Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Poż

Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka, ze środków Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" - pobierz plik

Odpowiedź na zapytanie do treści opisu urządzenia- dotyczy "Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bartniczka, ze środków Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej"- pobierz plik