Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/218/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnla 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXIV/218/18 - pobierz plik