Logo BIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. " Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2018/2019”

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ z załącznikami - pobierz plik