Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/224/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

UCHWAŁA NR XXXIV/224/18 - pobierz plik