Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/220/18 - pobierz plik