Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIV/219/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/219/18 - pobierz plik