Logo BIP

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH - dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2018 roku”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH - dotyczy: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2018 roku” - pobierz plik