Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 26/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzen ia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartnlczce za okres sprawozdawczy od 1.01 .2018