Logo BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonania zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2018 roku”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonania zamówienia obejmującego: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartniczka w 2018 roku” - pobierz plik