Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXlll/214/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXlll/214/18 - pobierz plik