Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXIII/216/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XXXIII/216/18 - pobierz plik