Logo BIP

Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny.

Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny - pobierz plik

Projekt MPZP dla Igliczyzny, Jastrzębia, Nowych Świerczyn i Starych Świerczyn:

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Jastrzębie, Igliczyzna i N.Świerczyny, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny - pobierz plik