Logo BIP

Zarządzenie Nr 23/18 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu ltultury, sztuki

Zarządzenie Nr 23/18 - pobierz plik