Logo BIP

Zaproszenie do złożenia oferty "Dostawa urządzeń i sprzętu na „Stworzenie wypożyczalni sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach Projektu Dzienny Dom Pobytu”

Zaproszenie do złożenia oferty "Dostawa urządzeń i sprzętu na „Stworzenie wypożyczalni sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w ramach Projektu Dzienny Dom Pobytu” - pobierz plik

Wzór oferty - pobierz plik