Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXII/210/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świer

UCHWAŁA NR XXXII/210/18 - pobierz plik