Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXII/206/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXII/206/18 - pobierz plik