Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka

ZARZĄDZENIE NR 19/18 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 19 marca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 - pobierz plik