Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/196/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXI/196/18 - pobierz plik