Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXI/199/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR XXXI/199/18 - pobierz plik