Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu."

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 - pobierz plik