Logo BIP

Ogłoszenie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. " Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle"

Ogłoszenie - pobierz plik

Modernizacja drogi gminnej na Nowym Osiedlu w Radoszkach - pobierz plik

Odpowiedzi na zapytania do treści Siwz: dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Radoszki - "Nowe Osiedle" - pobierz plik