Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/11 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 77/11 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 09 grudnia 2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bartniczka. - pobierz plik