Logo BIP

UCHWAŁA NR XXX/193/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXX/193/18 - pobierz plik