Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/186/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXIX/186/17 - pobierz plik