Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/191/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2017 roku. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.

UCHWAŁA NR XXIX/191/17 - pobierz plik