Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/190/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2017. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/190/17 - pobierz plik