Logo BIP

UCHWAŁA NR XXIX/189/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Grążawach.

UCHWAŁA NR XXIX/189/17 - pobierz plik