Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 66/17 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 października 2017w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budzetowej na rok 2018 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENIE NR 66/17 - pobierz plik