Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXVIII/179/17 - pobierz plik