Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVIII/182/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/17 - pobierz plik