Logo BIP

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania pn." Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019".

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT na wykonanie zadania pn." Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019" - pobierz plik