Logo BIP

Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka.

Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - pobierz plik

Inwentaryzacja przyrodnicza - pobierz plik

Informacja o środowisku - pobierz plik

Hałas - pobierz plik

Powietrze - pobierz plik

OBWIESZCZENIE dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie" - pobierz plik

OBWIESZCZENIE o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko — pomorskie" - pobierz plik

OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1, 55/3 i 55/4 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie, że w dniu 18 czerwca 2019 r. została wydana decyzja (znak sprawy: WIŚR.6220.2.2.2017) o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. : „Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1, 55/3 i 55/4  w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, województwo kujawsko – pomorskie” - pobierz plik 

Zawiadomienie o wydaniu dec. w sprawie "Rozbudowy gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 55/1, 55/3 i 55/4 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka" - pobierz plik