Logo BIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zadanie "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bartniczka w latach 2018 i 2019” - pobierz pliki