Logo BIP

Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - pobierz plik

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 1 a - pobierz pliki

Załącznik nr 1 b - pobierz pliki

Załącznik nr 1 c - pobierz pliki

Załącznik nr 2 - pobierz pliki

Załącznik nr 3 - pobierz pliki

Załącznik nr 4 - pobierz pliki

Obwieszczenie - zawiadamia się o wszczętym postępowaniu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544" - pobierz plik

ZAWAIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni" - pobierz plik