Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVI/171/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XXVI/171/17 - pobierz plik