Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVI/169/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś

UCHWAŁA NR XXVI/169/17 - pobierz plik