Logo BIP

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR XXVI/168/17 - pobierz plik