Logo BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie p.n. "Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka" - pobierz pliki

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n. "Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce" - pobierz plik

Odpowiedzi na zapytania do treści Siwz dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka" - pobierz plik