Logo BIP

Ogłoszenie o zamówieniu termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach Jastrzębie i Nowe Świerczyny

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego na zadanie p.n."Termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach Jastrzębie i Nowe Świerczyny" - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik