Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 46/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 07 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków

ZARZĄDZENIE NR 46/17 - pobierz plik