Logo BIP

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ " Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Ś

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I  WYBORZE OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ " Termomodernizacja i remont czterech obiektów  kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin” - pobierz plik