Logo BIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Modernizacja drogi gminnej nr 080649C – Nowe Świerczyny – Szczuka”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Modernizacja drogi gminnej nr 080649C – Nowe Świerczyny – Szczuka” - pobierz pliki