Logo BIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. "Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin" - pobierz plik

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Zarządzenie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pn. „Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Swierczyny, Samin”. - pobierz plik