Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 35/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuk

ZARZĄDZENIE NR 35/17 - pobierz plik