Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 32/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka.

ZARZĄDZENIE NR 32/17 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017 - pobierz plik